: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วน โรตารี่ วาล์ว /
ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วน โรตารี่ วาล์ว

1.) คลายลูกบิดสีดำทั้ง 4 ชิ้น

2.) คลายลูกบิดสีเงินด้านข้างทั้ง 2 ชิ้น

3.) เปิดฝาออก

   

4.) คลายสกรูยึด 2 ตำแหน่ง 

   

5.) คลายล็อคโรเตอร์ตัวกลาง(ตามเข็มนาฬิกา)

   

6.) ขันน็อตตัวจับ

   

7.) ดึงโรเตอร์ออก

   

8.) การถอดชิ้นส่วนเป็นดังภาพ

 

 

Sanitary Rotary Valve Catalog

Sanitary rotary valve.pdf