: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


เครื่องโม่ข้าว Super Powder mill /
เครื่องโม่ข้าว Super Powder mill

     เครื่องโม่แป้ง ของบริษัทนิชิมุระ พาวเดอร์ สามารถโม่ข้าวได้ทั้ง ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวไร๊ซ์เบอร์รี่ ด้วยเทคโนโลยีการโม่ ที่จะช่วยลดปริมาณน้ำเสียได้อย่างมาก เพราะไม่ใช้น้ำในกระบวนการโม่ อีกทั้งยังได้ขนาดเม็ดแป้งที่ละเอียดใกล้เคียงกัน ขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ไมครอน และความเสียหายต่อเม็ดแป้งก็ยังน้อยอีกด้วย แป้งที่ได้จากเครื่อง จึงเป็นแป้งคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป

     ในการโม่ สิ่งสำคัญคือ  การที่จะนำส่วนประกอบสำคัญของข้าวมาใช้ ซึ่งแตกต่างกับข้าวสาลี เครื่อง “Super powder mill” ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดกับแป้ง และยังสามารถควบคุมความชื้นและการกระจายตัวของขนาดเม็ดแป้งที่ได้

 

 

 

 

 

 

วีดีโอ กระบวนการผลิตแป้งข้าว ในประเทศญี่ปุ่น 

 

 

สามารถดาวโหลด แคตตาล็อคออนไลน์ ได้ที่นี่.

Super Powder mill catalog

super powder mill catalog.pdf