: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


ระบบลำเลียงด้วยลม แบบนิวเมติก /
ระบบลำเลียงด้วยลม แบบนิวเมติก

   

Flexible Feeder

     Flexible Feeder เป็นเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติกขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับการขนส่งระยะสั้น โดยใช้การดูดอากาศเพื่อเป็นตัวขนส่งวัตถุดิบ ได้ทั้งแบบผง และแบบเม็ด สามารถใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เครื่องนี้แทนแรงงานคน

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ Flexible Feeder

  1. ออกแบบมาให้ถอดทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะมากกับงานที่ใช้วัตถุดิบหลายประเภท
  2. สามารถเลือกประเภทของการดูดได้ nozzle หรือ hopper
  3. ขนาดถังสามารถเปลี่ยนได้
  4. ใช้วัสดุพิเศษ ทำให้การประกบกันของชิ้นส่วนทำได้แน่นหนามั่นคง
  5. ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้ดี ด้วยถุงกรองภายใน
  6. มีการเป่าลม pulse-jet เพื่อทำความสะอาดถุงกรอง
  7. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

 

Flexible Feeder Catalog

flex feeder.pdf