: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


โควะ เครื่องร่อนแป้ง ร่อนผง สำหรับแยกขนาด /
โควะ เครื่องร่อนแป้ง ร่อนผง สำหรับแยกขนาด

เครื่องร่อนแป้ง ร่อนผง แยกขนาด KOWA

    ในเครื่องร่อนแป่ง ร่อนผง แยกขนาด ของ KOWA มอเตอร์ส่งกำลัง จะแยกกับแกนสั่น สามารถสร้างแรงสั่นได้ทั้ง 3 มิติ และสามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ, สารเคมี, เซรามิค, ยา, อาหาร, และอุตสาหกรรมรีไซเคิล

     แบ่งเป็นหลายประเภท KF มาตรฐาน KG สั่นแรง R ย้อนกลับ S อัลตราโซนิก สามารถเลือกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภท R ย้อนกลับ KOWA เป็นผู้บุกเบิกทำเครื่องสั่นแบบนี้ ช่วยให้แยกขนาดได้สูงถึง 95% เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง ที่ต้องการขนาดละเอียด

     KOWA จะยังคงใช้เทคโนโลยีชั้นนำ และความชำนาญที่มี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายต่อไป

 

 

   วิดีโออธิบายการทำงานทั่วไปของเครื่องร่อน­แป้ง Kowa sifter และ คุณสมบัติพิเศษ ของรุ่น KI series [Mega Sifter]  ที่สามารถรร่อนแป้งได้เร็วถึง 25 ตัน/ชั่วโมง

 

Sifter Catalog

KOWA General Catalog.pdf