: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


ระบบลำเลียงแบบสปริง /
ระบบลำเลียงแบบสปริง

     N-conveyor เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้ลำเลียงวัตถุดิบจำพวกเม็ด เช่น ข้าว ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเชื่อมต่อโดยตรงกับขดลวดสปริง ขนส่งจากด้านล่างของถัง ท่อขนส่งนั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ สามารถใช้ได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก ข้อต่อต่างได้ออกแบบให้มีการปิดผนึกอย่างดี ปลอดภัยจากการปนเปื้อน และปองกันการหกกระจายของวัตถุดิบขณะทำงาน ทำให้ไม่เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงาน นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้การถอด-ประกอบชิ้นส่วนทำได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

N-Conveyor Catalog

n-conveyor.pdf