: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


โครงสร้างและคุณสมบัติของเครื่องร่อน โควะ /
โครงสร้างและคุณสมบัติของเครื่องร่อน โควะ

 

     การพัฒนาการติดตั้งตัวถ่วงน้ำหนัก ตำแหน่งตัวถ่วงน้ำหนักด้านบน สร้างแรงสั่นสะเทือนในแนวนอนและเคลื่อนวัตถุเข้าศูนย์กลาง ตัวถ่วงน้ำหนักด้านล่างสร้างแรงสั่นสะเทือนแนวตั้ง และเคลื่อนวัตถุออกรอบนอก ทั้งสองทำงานร่วมกันสร้างการเคลื่อนไหวสามมิติ                                             

 

ทิศทางการเคลื่อนไหว ของวัสดุบนตะแกรงร่อน กำหนดโดย องศาของตัวถ่วงน้ำหนัก

 

โครงสร้างและคุณสมบัติ ของเครื่องร่อน โควะ

 

Sifter Catalog

KOWA General Catalog.pdf