: 02-598-2947 : 02-598-2947 : info@nipe.co.th
logo nipe


การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากแป้งข้าว /
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากแป้งข้าว

บริษัท นิชิมุระ พาวเดอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

และ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากแป้งข้าวความละเอียดสูง

 

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559, บริษัท นิชิมุระ พาวเดอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท นิชิมุระ แมชชีน เวิร์ค ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -IFRPD ได้ลงนามตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากวัตถุดิบแป้งข้าวความละเอียดสูง

     แป้งข้าว ถูกนำมาใช้ประกอบอาหารกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศอาเซียน IFRPD สถาบันชั้นนำในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการสนับสนุนในการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบใหม่ๆ โดยใช้แป้งข้าวที่ได้จากเครื่องโม่ข้าว Super Powder Mill จาก NIPE เพื่อให้ทางสถาบันฯ ได้สามารถค้นคว้าและวิจัยวัตถุดิบแป้งข้าวได้มากขึ้น เครื่องโม่ข้าว Super Powder Mill [SPM] สามารถโม่ข้าว ได้ทั้งแบบแห้ง และแบบกึ่งแห้งกึ่งเปียกซึ่งจะทำให้แห้งด้วยลมร้อน การโม่แบบนี้ จะใช้น้ำน้อยมาก และไม่ต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์จำนวนมากเหมือนการโม่แบบโม่น้ำทั่วไป

     บริษัท นิชิมุระ แมชชีน เวิร์ค ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาเทคโนโลยีการโม่ข้าว เพื่อให้ได้แป้งที่มีความละเอียดสูง และแป้งมีความเสียหาย (สตาร์ชดาเมจ) ต่ำ จากข้าวเต็มเม็ดและข้าวหัก ทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากแป้งข้าวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม กลูเตนฟรี โดยใช้แป้งที่ได้จากเครื่องโม่ Super Powder Mill ในการวิจัย อาทิเช่น แป้งขนมปัง เค้ก คุกกี้ และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ บริษัท นิชิมุระ แมชชีน เวิร์ค ได้จัดตั้งบริษัทในไทย [NIPE] เมื่อปีที่ผ่านมา NIPE และ IFRPD ทั้งสองก็ได้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

     ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางสถาบันฯ จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ในงานที่สยามพารากอนเพื่อโปรโมตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นผลดีต่อสุขภาพ ก่อนจะถึงงานนั้น NIPE จะทำได้ทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหารจากแป้งข้าวโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมกันทำงานในการทำผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป